Politik

”det ändamål som motiverat lagens tillkomst skall respekteras”

Dagens industri kör idag en artikel om FRA-lagen. Den skjuter primärt in sig på lagförslagets skrivningar om övervakning av finansiella marknader och vad det får för konsekvenser för banksekretessen.

De intervjuar också Allan Widman, som är folkpartiets representant i försvarsutskottet och frågar bland annat om de mycket breda och svepande formuleringar om skydd mot “yttre hot”.

Vad svarar han då, Allan Widman? Vad menar han att det finns för garantier för att lagen inte kommer att missbrukas och vantolkas, vilket de vaga skrivningarna ger stort utrymme för?

Jo, enligt Allan Widman är det så att “det ändamål som motiverat lagens tillkomst skall respekteras.”

Jag skriver det igen: “Det ändamål som motiverat lagens tillkomst skall respekteras.” Det och att regeringen lovat återkomma med en lista (efter att lagen redan är stiftad) över vad som skall betraktas som “yttre hot” tycker alltså folkpartisten Allan Widman är tillräckliga garantier för att lagen aldrig skall komma att missbrukas.

Det faktum att lagen är skapad för ett visst syfte räcker alltså, enligt Allan Widman, för att hindra att den i framtiden används i något helt annat syfte. Allan Widman har uppenbarligen aldrig hört talas om ändamålsglidning. Eller om Stasi.

Han nämner också att vi inte behöver vara oroliga över att det kommer att bedrivas byteshandel med uppgifter som blivit kända genom FRA:s avlyssning eftersom det är regeringen som fattar beslut om sådant utbyte. Regeringar kan vi ju, som alla vet, i alla lägen lita på.

Om FRA-lagen

På onsdag, 18 november, röstar riksdagen om förslaget tiil den så kallade FRA-lagen. Om förslaget går igenom innebär det att den statliga myndigheten Försvarets Radioanstalt får rätt att avlyssna all elektronisk kommunikation som passerar Sveriges gränser. Dina telefonsamtal, fax, sms, epostmeddelanden och allt annat du företar dig på internet och telefon kommer att avlyssnas, utan brottsmisstanke eller domstolsbeslut och utan någon möjlighet till granskning och insyn.

Lagen kan fortfarande stoppas. Det som krävs är att fyra av allianspartiernas 178 ledamöter bryter partilinjen och istället röstar efter sin personliga övertygelse. Dessa fyra finns. Med råge. Men de behöver din hjälp. De behöver veta att de har ditt och andras stöd, för att kunna värja sig mot vuxenmobbingen i riksdagen.

Vi kan inte vänta på att något skall hända. Vi måste agera nu! Du måste agera nu!

  • Skriv till din riksdagspolitiker. Det är inte svårt och tar bara några minuter
  • Diskutera vad som är på väg att hända med dina vänner
  • Skriva en insändare till din dagstidning
  • Engagera dig politiskt

Intrång i privatlivet nämns ofta som ett nödvändigt ont för att försvara samhället mot terrorister och organiserad brottslighet. Tyvärr verkar många ha glömt vad det vi måste försvara.

Terrorister kan riva en skyskrapa eller spränga ett tåg, men de som verkligen har förmågan att rasera själva fundamentet för demokratin sitter i sveriges riksdag och kan göra det med en knapptryckning.

Läs också: