Politik

Carl Bildt borde lämna sin skyddade verkstad

Carl Bild går i försvarsställning efter Rick Falkvinges replik angående hyckleriet om nätfriheten. Sverige är en öppen demokrati och fungerande rättsstat, hävdar Carl Bildt, och vi borde alla applådera hans initiativ för ökad frihet på nätet.

Ur mitt perspektiv känns det som om Carl Bildt kanske skulle ta och kliva ur sin skyddade verkstad en stund och studera det samhälle som hans regering, med moderaterna i spetsen håller på att skapa här hemma i Sverige.

Sverige är en öppen demokrati. Ja, det är sant, om man med öppen demokrati menar ett samhälle där medborgarnas samtliga göromål är helt öppna för statens granskning. Det är ju den verkligheten vi har fått med FRA-lagen. Var någonstans befann sig Carl Bildt när FRA-debatten rasade som värst? Inte stod han på barrikaderna och kämpade för ett fritt internet i alla fall.

Sverige är en fungerande rättsstat. Ja, det är sant, om man med fungerande rättsstat menar ett samhälle där politikerna lämnat över rättsskipningen till privata aktörer, så att de kan driva civilrättsliga processer mot medborgarna utan att de har rätt till offentlig försvarare, utan de anses oskyldiga tills motsatsen bevisats och utan att det finns några som helst begränsningar i påföljd. Var någonstans befann sig Carl Bildt när IPRED-lagen skulle införas? Inte stod han på barrikaderna och kämpade för rättssäkerhet i alla fall.

Detta är bara toppen av isberget på vad den regering som Carl Bildt representerar har åstadkommit under sin mandatperiod, men det är fullt tillräckligt för att konstatera att Carl Bildt antingen lever i landet Fantasien eller att han helt enkelt bara ljuger för att rädda det som räddas kan.

Inget av de två politiska blocken i Sverige förmår lyfta näsan ur vattnet när det gäller försvaret av friheten och rättssäkerheten på nätet. De initiativ som funnits har undantagslöst sablats ned till förmån för andra politiska hänsyn.

Det är därför Piratpartiet behövs. Vi behövs därför att vi är det enda partiet som sätter integritets- och rättighetsfrågorna högst på dagordningen, utan kompromisser. Vi behövs därför att vi är det enda politiska partiet som förmår fokusera på det som betyder mest för framtiden.

19 september har du chansen att ge Sverige ett riksdagsparti som kämpar för frihet och rättssäkerhet i handling och inte bara i ord. Det är enkelt.

Rösta på Piratpartiet!

Läs också:

Politik

Ska Storbritannien straffa ut sig ur EU?

Frågan i rubriken ställs med fullaste allvar, för såvitt jag vet är det ett krav för länder som är medlemmar i EU att de är demokratier.

Enligt vad HAX och MiNimaliteter är Storbritannien nu på väg att införa lagstiftning som ger en minister, enväldig makt att bestämma över att vem som helst ska stängas av från internet av vilket skäl som helst. Samma minister ska också få befogenhet att, också enväldigt, utöka upphovsrättslagstiftningen efter eget gottfinnande, utan att behöva ta “omvägen” via parlamentet.

Ministrar som kan begränsa människors kommunikation och ändra lagar efter eget godtycke, är det något som går att förena med demokrati, enligt någon definition över huvud taget?

Vi vet ju redan vad den svenska riksdagen är kapabel till i och med FRA-lagen. Att sådana här avarter skulle kunna införas i Sverige är med andra ord en högst reell risk.

Det börjar bli hög tid för det brittiska Piratpartiet att ta plats i parlamentet, likväl som för det svenska.

Rösta på Piratpartiet 19 september!

Politik

Demokrati utan principer är bara en meningslös process

– Dåså, då har vi beslutat att det blir lammstek till lunch, med röstsiffrorna 250 för och 249 emot, förkunnar ordföranden.

Alla har deltagit i beslutet. Alla 250 vargarna och alla 249 fåren har röstat. Beslutet är fattat i god demokratisk ordning.

Ändå är det helt oacceptabelt. Att demokrati råder räcker inte. Demokrati är bara en process för att fatta beslut. Det är bra med processer till en viss gräns, men som de flesta vet som jobbat i en processorienterad organisation krävs någonting mer än processer för att slutresultatet ska bli användbart.

För att det ska vara möjligt att fatta bra beslut måste det finnas någonting som talar om vad som är bra beslut. Det måste finnas principer att rätta sig efter. Det måste finnas ett ramverk som begränsar vilka typer av beslut som får fattas.

Jag ska erkänna att jag inte reflekterat så noga över denna distinktion tidigare men efter Andreas Ekströms påhoppPeter Sunde och de därpå följande reaktionerna står det klart för mig att det är en väldig skillnad på demokrati och principer.

Demokratin är något vi vördar högt här i Sverige. Man kan nog lugnt säga att de flesta är ganska stolta över vår demokrati, vår riksdag och vårt valsystem. Det finns förstås brister men inga akuta brister som hotar att störta oss i fördärvet.

Hur är det då med principerna? Vad har vi för principer för Sverige?

Vi har våra grundlagar. Vi har Genevekonventionen om de mänskliga rättigheterna som är upphöjd till grundlagsstatus. Vi har på papperet ganska hyfsat med principer.

Problemet är ingen kontrollerar att de där principerna efterlevs.

Visst, det finns ett lagråd. Det finns en rådgivande instans som kan yttra sig om huruvida ett lagförslag är förenligt med grundlagen. Sedan kan riksdagen fatta vilket beslut som helst och i princip använda grundlagen som dasspapper. Det är helt riskfritt. Det finns ingen påföljd för detta och det finns ingen juridisk instans i form av en författningsdomstol eller motsvarande, som kan upphäva beslutet.

Resultatet är att de principer vi har instiftat i våra grundlagar har ett oerhört svagt skydd och att det bara är riksdagens goda vilja som upprätthåller dem.

Vad händer då, frågar vi oss, om någon bryter mot svensk grundlag. Säg till exempel att en svensk myndighet, öppet erkänner att man bedriver verksamhet som man vet bryter mot grundlagen?  Blir det något åtal? Blir det någon fällande dom? Nej, istället belönas det brottsliga beteendet genom att riksdagen helt enkelt kör över grundlagen.

Den som försöker manipulera den svenska demokratiprocessen, till exempel genom att fuska med hanteringen av röster i riksdagsvalet döms till böter eller fängelse. Det betraktas av de flesta som ett ganska allvarligt brott.

Den som däremot bryter mot grundlagen, verkar inte riskera någonting mer än en klapp på axeln och en legalisering av verksamheten. Utredning och, åtal, dom och straff är inte aktuellt över huvud taget. Jag har aldrig hört talas om att någon ska ha åtalats eller dömts för grundlagsbrott i Sverige. Jag vet inte ens om det är möjligt.

Detta, Andreas Ekström, är ett problem av stora mått. Att vi saknar möjlighet att upprätthålla viktiga principer, som till exempel mänskliga rättigheter, är ett problem. Att människor hittar på metoder för att skydda sitt privatliv mot snokande myndigheter är däremot inte ett problem. Det är helt nödvändigt. Det kan i vilket fall som helst aldrig vara ett demokratiproblem. Den demokratiska beslutsprocessen hotas inte av att du och jag kan kommunicera förtroligt.

Upprätthållandet av mänskliga rättigheter och andra grundläggande principer är ett kraftigt eftersatt område i Sverige och jag är mycket oroad av utvecklingen under senare år.

Därför är jag Piratpartist. Därför kandiderar jag till piratpartiets valsedel. Därför är jag politiskt engagerad.

19 september är det val till riksdagen. Då kan du rösta för ett återupprättande av mänskliga rättigheter i Sverige. Rösta pirat!

Politik

Prat som terrormetod

Det är straffbart att köra flygplan in i skyskrapor. Det är straffbart att spränga bilbomber i städer. Det är straffbart att släppa ut giftig gas i tunnelbanevagnar. Det har det varit länge.

Men det är skillnad på folk och folk numer. Om du eller jag dödar tio personer är det allvarligt, men inte alls lika allvarligt som om en terrorist gör det. Då blir brottet plötsligt mycket värre.

Politikerna säger att vi måste ha det så, för att skydda demokratin. Vi måste kunna döma vissa människor till mycket hårdare straff än vanligt, eftersom de uppfyller en högtst godtycklig och luddig definition av vad som är en terrorist.

Men det räcker inte där. Tydligen har vi nu problem med prat i samhället. Folk pratar om terrorism. De tycker saker. En del kanske till och med tycker att terrorism är bra. Eller leker med tanken i alla fall.

Så kan vi ha det. Om vi ska skydda demokratin måste vi hindra människor från att tänka vissa tanker och framför allt uttrycka vissa åsikter. Därför, säger den svenska regeringen, måste vi nu förbjuda terroristprat.

Gissa vad! Det är redan brottsligt att uppmana människor att begå brott. Det kallas uppvigling. Men det räcker förstås inte. För om man ska dömas för uppvigling måste man faktiskt ha kommit med direkta uppmaningar till andra människor att begå brott och det måste finnas en fara för att brotten faktiskt ska begås.

Så kan vi naturligtvis inte ha det i ett rättssamhälle. Det måste, enligt den svenska regeringen, bli möjligt att spärra in människor i fängelse på betydligt lösare boliner än så. I alla fall gäller det människor som enligt en luddig och högst godtycklig definition är terrorister.

Åsikts- och yttrandefrihet är viktiga rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Så viktiga att vi har upphöjt dem till grundlagsstatus.

Så kan vi naturligtivs inte ha det. Om vi ska försvara vårt demokratiska samhälle mot terrorister måste vi upphäva viktiga demokratiska principer, som rätten att tycka att demokratin är skit och måste bekämpas med våld.

Jag kan egentligen bara tänka mig en anledning till att regeringen vill klassa kommunikation mellan medborgare som en terrorhandling och det är att vi ska kunna klassa dem som “yttre hot”. Du vet sådana där som FRA, helt lagligt får avlyssna.

Den här veckan måste du antagligen vara muslim för att godtyckligt klassas som terrorist. Nästa vecka kan definitionen vara annorlunda. Då kanske dina politiska diskussioner på verandan en fredagkväll kan bli betraktade som terroristhandlingar. Det blir två år på en högriskanstalt för lite fyllesnack.

Så funkar ändamålsglidning.

Fotnot
Såhär säger lagtexten i regeringens förslag (min fetstil):

…att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten i syfte att anstifta till något av de brott som anges i artikel 1.1 a-h, om detta handlingssätt, oavsett om det är fråga om att direkt förespråka terroristbrott eller inte, medför fara för att ett eller flera sådana brott begås.

Politik

Riksdagen inför glömska på kommando

Tänk på något du hörde på bussen imorse. Eller något du hörde i fikarummet. Skit samma vad, men nu vill jag att du ska tänka på något spännande skvaller du hört nyligen.

Färdig?

Så, nu vill jag att du glömmer bort det där. Glöm bort det så att du aldrig mer kan plocka fram det ur minnet. Du ska inte ens komma ihåg att du glömt det.

Går det bra?

Nej, det går nog inte så bra. Inte för dig, inte för mig och inte för någon annan mentalt frisk människa heller. Det vi stoppar in i huvudet minns vi och det ska mycket till för att vi ska glömma bort att vi minns det. Det gäller i synnerhet spännande skvaller. Det minns vi riktigt bra.

Det här kunde man tro att männen och kvinnorna i riksdagen också skulle veta. Det finns ingenting sådant som glömska på kommando. När det gäller vissa saker finns det knappt glömska över huvud taget.

Men spionerna på FRA behärskar konsten att glömma. Det har riksdagen beslutat.

För två veckor sedan bestämde sig alliansens ledamöter återigen för att ge FRA frikort att övervaka dina och mina privata förehavanden.

FRA har nämligen lovat att glömma. Allt som de samlat in och läst utan att de egentligen haft fog för det ska genast förstöras och glömmas bort.

Så spionerna på FRA – de kallar sig säkert analytiker men är likväl spioner – som sitter och signalspanar, dvs tjuvtittar på vad du har för dig, har har alltså den alldeles speciella begåvningen att de kan glömma på kommando.

Det är tur det, för annars skulle man ju kunna bli orolig för att det ska sitta en massa människor på en hemlig myndighet och samla in information som kan komma väl till pass någon gång, antingen för regeringens räkning eller för någon annans, högst personliga räkning.

Någon skulle ju kunna samla information om vad besvärliga oppositionspolitiker har för sig för regeringens räkning och någon annan skulle ju kunna tänkas inhämta information om sin besvärliga chef. Information som sen kan användas i utpressningssyfte.

Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad man skulle kunna tänkas åstadkomma med fri tillgång till människors privata kommunikation och trafikdata, men som tur är kommer FRA enbart att anställa tråkiga människor, som saknar fantasi och som dessutom kan glömma på kommando.

Vissa misstänker att det brunnit i huvudet på riksdagsledamöterna och ja, på ett sätt håller jag med om att de mist förståndet, även om jag tror att orsaken är väldigt kortsiktig makthunger.

För den som lydigt trycker på knapparna som regeringen vill blir belönad och även om det kanske blir väldigt äckligt på sikt när man bajsat ned sig kan det ju kännas skönt för stunden.

Ja, det har brunnit i huvudet på våra riksdagsledamöter. De har perverterats till kvartalspolitiker och lydiga nickedockor som utan eftertanke röstar igenom precis vad som helst för att tillfälligt stilla sitt maktbegär.

Tror du att det kommer att gå över efter nästa val?

Det tror inte jag. Politikerna visar tydligt att det enda de egentligen bryr sig om är sin egen makt. Alltså är enda sättet att få dem att lyssna att ta deras makt ifrån dem.

I Sverige idag, finns bara ett säkert alternativ om du vill medverka till att sätta stopp för vår färd mot ett brutalt övervakningssamhälle och det är att rösta på Piratpartiet. Andra partier har med all önskvärd tydlighet visat att de är beredda att helt kompromissa bort viktiga principer i utbyte mot regeringsmakt.

Sverige har varit politiskt stabilt i många år och vi kan dagligen bevittna hur två block av partier ilsket slåss med varandra om att vara alla till lags. Om det blir blått eller rött efter nästa val kommer inte att göra någon större skillnad den här gången heller.

Nästa val handlar inte om fastighetsskatten eller om barnbidragen. Det handlar inte om A-kassan eller de privata sjukvårdsförsäkringarnas vara eller inte vara. Det handlar inte om regeringsduglighet.

Nästa val handlar om din och min frihet att leva våra liv utan inblandning från staten. Den handlar om att inte göra om Sverige till en skräcknation som får DDR att blekna i jämförelse.

Därför väljer jag lila. Vad väljer du?

Politik

”Farligare än Usama bin Ladin”

Thomas Bodström, av Jan Guillou kallad “Farligare än Usama bin Ladin”, är en lögnare. Först ljög han inför ledamöterna i Sveriges riksdag, när det gällde omfattningen av EU:s datalagringsdirektiv som han kämpade mycket hårt med att få igenom i EU och nu ljuger han igen om lagens omfattning.

Det tål att upprepas: Thomas Bodström ljög inför ledamöterna i Sveriges riksdag om datalagringsdirektivets omfattning och nu ljuger han igen.

Under hösten väntas regeringen lägga fram propositionen som ska implementera EU:s datalagringsdirektiv – direktivet som bland annat gör din mobiltelefon till en statlig spårsändare – i Sverige. Direktivet har redan blivit verklighet i Tyskland och det går redan nu att se skadliga effekter på samhället.

Det lämnas som en övning åt var och en att fundera på vilka lögner som cirkulerat och fortfarande cirkulerar när det gäller FRA-lagen och dess omfattning.

Den 16 september ses vi i Stockholm.

Politik

Likt en vilsen orienterare

Sent omsider gör Fredrik Reinfeldt ett utspel i FRA-debatten. Men det är en vilsen orienterare som kommer ut ur skogen, utan karta, utan kompass och utan en aning om var debatten egentligen befinner sig.

Men det är inte vilsenheten i debatten som är det mest uppseendeväckande. Nej, det som verkligen får mig att undra är att Fredrik Reinfeldt förkastar tanken på att det måste finnas brottsmisstanke för att elektronisk trafik ska kunna avlyssnas.

Sveriges statsminister tycker alltså att det är helt legitimt att tillgripa tvångsmedel mot människor som inte är misstänkta för brott. Och inte bara det. Han förkastar tanken på att brottsmisstanke skall krävas.

Jag tror att vi på allvar måste börja ställa oss frågan om Fredrik Reinfeldt mist förståndet. Fullständigt. För innebörden i det han säger är hårresande.

När han förkastar tanken på att brottsmisstanke skall krävas för att staten skall få tillgripa avlyssning och andra tvångsmedel förkastar han samtidigt en av hörnstenarna för demokratin, nämligen att medborgarnas förehavanden skall vara dolda för staten medan statens förehavanden skall vara offentliga och öppna för granskning. Tvärtom skall vi tydligen ha det. Som i Östtyskland.

Fredrik Reinfeldt har inte bara gått vilse i skogen och blivit av med såväl karta som kompass. Han måste ha sprungit på en björn, fått ett hårt slag i huvudet och mist förståndet på vägen.

En annan som mist förståndet är FRA:s generaldirektör, Ingvar Åkesson, som fortfarande inte förstått att FRA-lagen innebär att hans myndighet kommer att få tillgång till all gränsöverskridande internet-trafik. (Se hans svar till Mikael, näst längst ned i chatten.)

Politik

Bekväma läckor

Det är bekvämt med läckor som kommer i rättan tid. Information som regeringen inte vill gå ut med kan komma ut samtidigt som regeringen kan fortsätta neka eller låta bli att kommentera. Men det betyder ju inte att det är sant, eller att det är hela sanningen.

SvD rapporterar idag att det är Ryssland som är målet för FRA:s avlyssning av svensk internet-trafik. Detta har man fått veta via läckor. Informationen kommer behändigt, kanske lite för behändigt, för FRA-förespråkarna. Nu kan ju alla själva se att det minsann inte är svenskar som är målet för avlyssningen.

Men som vanligt när det gäller FRA är det ingenting som stämmer. För vi vet ju sedan tidigare att FRA redan ägnat sig åt generell massinhämtning av data om svenskar i tio år. Det kan FRA fortsätta att göra, ännu effektivare än tidigare, när kablarna kopplas in och all internet-trafik plötsligt blir tillgänglig. Min trafik, din trafik, din älskares trafik, eposten till din terapeut eller läkare. Allt blir tillgängligt för kartläggning och analys. Ja och förstås en hel del rysk trafik.

Det är viktigt, för att skydda svenska människoliv, att avlyssna rysk internettrafik och byta till sig information med andra underättelsetjänster. Viktigare, tydligen, än att skydda de mänskliga rättigheterna och att skydda demokratiska grundprinciper. Det är vad vi skall tycka tydligen. Att mänskliga rättigheter, demokrati och frihet inte är så viktigt.

Sen kan man ju fråga sig, och det gör jag verkligen, på vilket sätt det gagnar svenska intressen att avlyssna rysk internet- och teletrafik och sedan sälja informationen. Kan någon förklara på vilket sätt det minskar hoten och inte skapar nya hot mot Sverige? Någon?

2009 skall kablarna kopplas in och därefter blir ditt och mitt privatliv tillgängligt för kartläggning och fullständig genomlysning av en statlig myndighet som arbetar på den svenska regeringens uppdrag. Glöm aldrig bort det!

Politik

Stackars debatt!

Överbefälhavaren, Håkan Syrén, rycker ut idag och uttalar sig till FRA-lagens försvar. Debatten har blivit lite olycklig, tycker han. Det handlar om en målkonflikt. Rätten till ett privatliv har ställts mot möjligheten att inhämta försvarsunderrättelser.

Fast det var ju det här med att FRA-lagen inte har med försvarsunderrättelser att göra då. Det står “yttre hot”, inte “yttre militära hot”. Någonstans där borde Håkan Syrén förstått att det kanske inte hade med försvaret att göra. Inte alls faktiskt.

Sen maler han på och tar upp det där med att skydda trupp i Afghanistan, igen. Det där som Sten Tomhylsan Tolgfors (m) tjatade om i riksdagen. Det där som sedan avfärdades av FRA:s förre generaldirektör Ingvar Åkesson.

Jag inbillar mig, åtminstone periodvis, att olika myndighetschefer skulle vara ganska begåvade, men jag börjar förstå nu hur illa det är ställt. Frågan är om man ens kan kalla dem normalbegåvade.

Det är inte en debatt som pågår just nu. Det är två monologer. I ena ringhörnan Sveriges samlade befolkning som är emot att deras internettrafik skall avlyssnas av FRA. I andra ringhörnan regeringen, spridda riksdagsledamöter och några myndighetschefer som envist som en papegoja upprepar att debatten handlar om fel saker. Sveriges samlade befolkning tycker fel. De har inget förstått.

Om det är något som är sorgligt just nu så är det alla dessa försvarsministrar och FRA-chefer och överbefälhavare som med en idiots envishet fortsätter att gräva sina egna gravar medan de med samma idiots envishet fortsätter upprepa ramsan om att befolkningen ingenting förstått och att debatten handlar om fel saker.

Ja, Håkan Syrén, debatten är olycklig. Den är olycklig för att den blir misshandlad av dig och dina kumpaner som deltar utan att tillföra någonting. Ni tillför data, men ingen information. Stackars debatt! Tro fan att man blir olycklig under sådana omständigheter.

Politik

Tusen demonstrerade i Göteborg

Gustav Adolfs torg i Göteborg, 12:05 idag:

Människor av alla politiska färger samlas till demonstration mot FRA-lagen. Drygt tusen personer deltog.

Nej Reinfeldt, debatten är inte avslutad.

Missa inte vår läsartävling: Varför behövs FRA-lagen?

Läs också:

Humor

Läsartävling: Varför behövs FRA-lagen?

Ingvar Åkesson, Anders Wik, Per Schlingmann… Makthavarna har stått i kö de senaste dagarna för att få förklara varför FRA-lagen egentligen behövs. Den behövs ju tydligen inte av de skäl som angavs under riksdagsdebatten innan lagen slutligen klubbades igenom, nämligen för att skydda mot yttre hot, terrorister eller talibaner i Afghanistan.

Fast det har inte varit så mycket förklaringar om varför den behövs. Mest har det varit dementier av tidigare förklaringar. Faktum är att efter de motstridiga uppgifter som kommit fram under den senaste veckan återstår nu ingen förklaring alls till varför FRA-lagen behövs. Ingen av de inblandade verkar ha en aning om vad den skall användas till.

Det är här ni kommer in, kära läsare. Vi inbjuder nu er till att komma med förslag. Kom in med din egen alldeles förklaring till varför FRA behövs. Ingen idé är för dum eller konstig. Bland förslagen kommer vi att kora en vinnare som förutom ära och berömmelse får… Ja, det blir en överraskning.

Politik

Ingvar Åkesson: ”Nej alltså, nu skall jag förklara…”

Det har blivit lite ensamt ute på Lovön, tycker FRA-chefen Ingvar Åkesson. Myndigheten har ensam fått klä skott för en hel del av kritiken mot att de skall få avlyssna all elektronisk kommunikation i Sverige och ansvariga ministrar har inte alls stått upp för sin gamla kompis som de borde.

I dagens SvD förklarar Ingvar Åkesson att den förklaring som gavs av försvarsminister Sten Tolgfors (m) i samband med att lagen pressades igenom riksdagen, att lagen behövs för att skydda svenska soldater i Afghanistan, inte stämmer.

– Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern, säger han.

Igår förklarade moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann, att den tidigare förklaringen om att lagen behövdes för att spana mot yttre hot varit fel och att den verkliga förklaringen är att lagen behövs för att spana mot terrorister.

Detta motsägs idag av FRA:s tidigare överdirektör, Anders Wik, som i en debattartikel i DN förklarar att det i praktiken är omöjligt.

– Inte ens FRA tror att terrorister skulle vara så dumma att de skriver om sina attentat i sina mejl. Det passar kanske i ett kåseri, men inte i verkligheten.

Politik

Anders Wik: ”Nej alltså, såhär var det…”

Anders Wik, tidigare överdirektör för Försvarets radioanstalt, FRA, ångrar sig. Efter att tidigare ha berättat utförligt om hur signalspaningen FRA bedriver bryter mot lagen har han idag bytt ståndpunkt.

– Jaså det där… Nej, alltså, att FRA sysslar med är lagligt och det har det alltid varit. FRA får inte bryta mot lagen, säger han i en debattartikel i DN.

Anders Wik säger också att andra länders underrättelsetjänster minsann också avlyssnar internet och att det därför är lika bra att koppla in kablarna så att svenska staten också kan lyssna. Endast svenska staten kan med rätt inriktning och emfas avlyssna svenska medborgares kommunikation.

Humor

Per Schlingmann: ”Nej förresten, såhär var det…”

Moderaterna ångrar sig. Efter att ha blivit varse det kompakta motståndet mot FRA-lagen som pressades igenom har partiet nu ändrat ståndpunkt kring varför lagen behövs.

– Vi pratade ganska mycket om att lagen skall skydda oss från yttre hot. Tydligen var det många som inte gick på det, så nu har vi ändrat oss och säger istället att detta är en anti-terrorlag, säger moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

Information har nu gått ut internt i partiet så att ingen tvekan skall råda kring vad den officiella förklaringen är till att svenska folkets kommunikation måste övervakas av FRA.

– Det har varit mycket diskussion om integritetsfrågan och det är ju lite fel fokus. Vi har ju drabbats av en hel del terrordåd här i Sverige på senare år. Det är därför lagen behövs och det är viktigt att människor förstår det. Vi måste kunna skydda oss, säger Per Schlingmann.

Noterat

Dagens ord: Chocklad

Ordet chocklad, ej att förväxla med ordet choklad, består av lika delar chock och äckel, även känt som chockel. Att vara chocklad innebär helt enkelt att man är chockad och samtidigt äcklad. Ganska illamående i största allmänhet alltså.

Exempel:

Jag är chocklad över vissa politikers brist på respekt för fundamentala demokratiska rättigheter.