Dagens skivtips: spånskiva

Spånskiva är vanligt förekommande i hus, möbler och påskbrasor. Spånskiva förekommer även som källa till ilska och irritation, samt som konfliktskapande element i relationer, i form av IKEA-möbler.

Spånskiva är vanlig som byggnadsmaterial och används för att ge golv, väggar och tak en jämn yta.

Spånskiva består av de två ingredienserna spån och skiva. Spån fungerar som fyllnadsmaterial och skiva är själva formen. För att hålla ihop spånen inuti skivan används i allmänhet lim, som appliceras mellan själva spånen.

Spånskiva levereras i skivor, något för stora för att vara riktigt hanterbara, så att du blir förbannad och tappar dem. Skivorna får därigenom vackert rundade hörn, så att du måste såga till dem och sedan köpa mer spånskiva för att kompensera för bortfallet.

Spånskiva skall ej förväxlas med andra skivor såsom grammofonskiva, som används för att lagra musik, eller kräft- och surströmmingsskiva som används för att hälla i sig kopiösa mängder sprit.


En kommentar till “Dagens skivtips: spånskiva”

  1. vad jobbigt det måste va å få in lim mellan spånen…pilligt liksom…

Kommentarer inaktiverade.