Läsartävling: Vilka matvaror?

Här kommer en spännande gissningstävling för dig som har för mycket tid över. Det gäller inköpslistorna, eller hannlelapparna som vi säger här på redaktionen, som med tiden blivit allt konstigare.

Tävlingen går ut på att lista ut vilka matvaror som egentligen ska inhandlas, utgående från denna lista:

  • tomtar
  • katter
  • grunka
  • lunk
  • tjå
  • frolic
  • masonit
  • mmmmm
  • bigott

Tävlingen pågår så länge vi har lust. Vinnare blir den som prickar in flest livsmedel korrekt och priset blir en signerad idolbild eller något annat skoj. Eftersom vissa ord är ganska lättgissade förbehåller vi oss rätten att kräva viss miniminivå. Allt över fem rätt bör kvala, men fyra kan räcka.

Gissa på nu! Det kan bli hederspriser också för den som gissar roligt eller kreativt.

Vadå blindgalen?

Vad är grejen med ordet blindgalen egentligen? Blir människor extra galna när de är blinda? Blindgalenskap framställs ju gärna som det – den högsta formen av galenskap.

Är blindgalenskap på något sätt större än haltgalenskap, tredje gradens brännskadegalenskap eller få pungen klämd i dörröppningengalenskap? Skulle inte tro det? Man lär ju bli galnare av att få pungen klämd i en dörröppning än av att bli blind.

Och hur är det med förlust av andra sinnen. Själv tror jag att jag skulle bli galen om jag blev döv. Eller stum. Eller kanske dövstum. Dövstumgalen skulle jag bli. Fast värre ändå vore det att vara dövstumblind.

Den som är dövstumblindgalen – Den personen är galen på riktigt. Bra mycket galnare än någon som bara är blindgalen…

Dagens ord: svetsindex

Svetsindex är det antal led du behöver gå i din bekantskapskrets för att hitta någon som äger en svets. Lägsta svetsindex är 0, vilket innebär att du själv äger en svets. Enligt six degrees-teorin är maxvärdet för svetsindex 6, förutsatt att minst en person i världen äger en svets.

I praktiken bör dock ditt svetsindex ligga ganska mycket under 6. Det finns ju trots allt ganska många svetsar i världen och svetsindex mäter ju bara avståndet till den närmaste.

Svetsindex kan uppdelas i undertyper, till exempel MIG-svetsindex, TIG-svetsindex och acetylen-svetsindex. Dessa får i allmänhet olika värden för en och samma individ. Beroende på de olika svetstypernas relativa förekomstfrekvens får dessa undertyper också olika väntevärden för en viss population.

Flera undertyper kan vägas samman, antingen genom beräkning av aritmetiskt medelvärde, så kallat svetsindexmedelvärde, eller genom att undertypernas värden viktas efter deras relativa förekomstfrekvens, så kallat viktat svetsindexmedelvärde.

På liknande sätt som man mäter svetsindex går det även att mäta till exempel motorsågsindex, skärbrännarindex och webhotellsindex, eller varför inte anrikat-uran-index.