Dagens ord: svetsindex

Svetsindex är det antal led du behöver gå i din bekantskapskrets för att hitta någon som äger en svets. Lägsta svetsindex är 0, vilket innebär att du själv äger en svets. Enligt six degrees-teorin är maxvärdet för svetsindex 6, förutsatt att minst en person i världen äger en svets.

I praktiken bör dock ditt svetsindex ligga ganska mycket under 6. Det finns ju trots allt ganska många svetsar i världen och svetsindex mäter ju bara avståndet till den närmaste.

Svetsindex kan uppdelas i undertyper, till exempel MIG-svetsindex, TIG-svetsindex och acetylen-svetsindex. Dessa får i allmänhet olika värden för en och samma individ. Beroende på de olika svetstypernas relativa förekomstfrekvens får dessa undertyper också olika väntevärden för en viss population.

Flera undertyper kan vägas samman, antingen genom beräkning av aritmetiskt medelvärde, så kallat svetsindexmedelvärde, eller genom att undertypernas värden viktas efter deras relativa förekomstfrekvens, så kallat viktat svetsindexmedelvärde.

På liknande sätt som man mäter svetsindex går det även att mäta till exempel motorsågsindex, skärbrännarindex och webhotellsindex, eller varför inte anrikat-uran-index.

3 reaktioner till “Dagens ord: svetsindex”

  1. Om du känner 100 personer som har svets är du onormal på två sätt:
    1) Du känner 100 personer som har svets
    2) Du är en få i din bekantskapskrets som inte har svets.

    Ditt svetsindex påverkas inte av detta, utan är fortfarande 1, men med väldigt hög redundans.

Kommentarer inaktiverade.