SJ:s biljetter 40 procent dyrare

Öresundståget från Köbenhavn H till Göteborg C, 16:23

Det finns flera sätt för två personer att ta tåget mellan Köpenhamn och Göteborg. Ett är att helt enkelt ta tåget. Det kostar 818 kronor. Ett annat sätt är att ta tåget, färjan, och därefter tåget igen. Det kostar 644 kronor och tar på sin höjd 10 minuter längre tid och det är ju tid som SJ lätt spiller bort på transmissionsfel längs vägen.

Det är ju lite märkligt att det skall vara sämre att utnyttja samma operatör för hela transporten än att använda sig av tre olika operatörer som var för sig måste ta betalt och tjäna pengar på just sin del.

Men det blir strax ännu märkligare. Tåget går mellan två länder. Det går alltså att köpa biljetten i två olika länder. Och naturligtvis är priserna olika. Inte lite olika, utan mycket olika.

Biljett köpt av SJ i Sverige: 818 kronor

Biljett köpt av DSB i Danmark: 588 kronor (omräknat från 462 danska kronor)

En biljett köpt av SJ kostar alltså 40 procent mer. För samma tåg.

Vad är grejen?