Enter the concrete-jet printer!

Tänk dig en bläckstråleskrivare i jätteformat. Tänk dig sedan att du byter ut bläcket – mot betong.

Det har några forskare i Kalifornien gjort. De kan redan idag skriva ut två meter höga betongmurar och skall med bidrag från Caterpillar utveckla tekniken vidare, för i framtiden kunna färdigställa hela hus på några få timmar.