Brev till bensinleverantör

Kära JET,
Jag säger härmed upp mitt bensinkort med nummer XXXXXXX-XXX, eftersom det numer går lika bra att tanka med bankkortet. Det gula kortet har varit en festlig färgklick i plånboken, men nu är det slut. Hoppas du inte blir sur.

Jag bifogar kortet ituklippt.

Vänligen,

Nnnnnn Nnnnnn