Bloggstafetten: Nätraggare – en stilstudie

I blogstafetten är vi nu framme vid sträcka 26. Ämnet, som kommer från maian, är nätraggare:

Nätraggare – finns de, och varför blir man nätraggare? Är grejjen huvudsakligen att verkligen ragga och försöka få napp, eller att få en kick av att chockera omgivningen med oanständiga förslag?

Nätraggare förekommer i många former på internet. Gemensamt för dem alla är att de använder sig av raggandets metod, språk och former för sin interaktion med andra.

Målet med verksamheten varierar precis som för den fysiska verklighetens raggare. En del är ute efter sex, andra kanske efter ett förhållande, medan många bara spelar spelet för rekreation och nöje. Det finns ingen fast definition av vilka som skall betraktas som nätraggare. Det finns inte heller idag någon statistik över nätraggarna eller deras verksamhet.

Habitat
Nätraggare uppehåller sig överallt på internet där dialog förekommer. Det kan röra sig om diskussionsforum, olika typer av chattkanaler eller communities. Givetvis förekommer nätraggare även på dejtingsajter.

Population
Nätraggarna utgörs till i princip 100 procent av män. Orsakerna till detta är flera. Ett viktigt skäl är att det traditionellt sett mest är män som ägnar sig åt att ragga. Ett annat viktigt skäl är att det saknas målgrupp för kvinnliga nätraggare, åtminstone om de raggar på män. Se vidare under föda nedan.

Ursprung
Nätraggarna stammar ursprungligen från internettrollen men har en mycket mer nischad målgrupp och ett komplexare interaktionsmönster.

Föda
Internetraggare livnär sig i huvudsak på kvinnor av det bitska slaget, som inte drar sig för att ge de envisa raggarna svar på tal. Raggarna väljer sina offer genom noggranna studier av deras språkbruk och ordval. De håller då särkskilt utkik efter så kallade signalord och signalfraser, dvs ord och fraser som på ytan kan verka helt oskyldiga men som signalerar eller anses signalera mottaglighet för de ofta uppenbara men ändå subtila raggningsbudskapen.

Bilder, gärna av avklädd ellr utmanande natur kan också locka nätraggarna att gå till attack. Även här finns speciella koder som gör att även synbart oskyldiga bilder kan förmedla speciella signaler.

För den som oavsiktligt råkar ut för nätraggare gäller att inte under några omständigheter bekräfta raggaren genom att svara på hans meddelanden. Att se över sin profil för att upptäcka eventuella signalord eller -fraser kan också vara lämpligt, i synnerhet för att undvika framtida attacker. Även bildmaterial bör därmed gås igenom.

Anledningen till att så få kvinnor är nätraggare anses vara att deras primära målgrupp, män, i mycket ringa utsträckning uppvisar ett lämpligt målbeteende som kan trigga raggande kvinnor att eskalera sina uppvaktningsförsök. Det saknas helt enkelt lämplig föda.


Missa inte fortsättningen! Nästa bloggare på tur är Madde – framför, bakom och lite bredvid, som får äran att berätta lite för oss om färg:

Beskriv färgen rosa.
Alla har vi naturligtvis en gemensam bild av hur rosa ser ut och vissa gemensamma associationer till rosa, men hur upplever just du färgen rosa? Hur ser den ut? Hur smakar den? Hur känns det att stryka med fingrarna över den? Vad får du för känsla av rosa? Blir du glad, arg, snäll, kär, grinig, hungrig, eller kanske apatisk? Vad har rosa gjort för dig genom livet och vad tror du rosa kan göra för mänskligheten i framtiden? Kommer rosa att rädda oss undan klimatkrisen eller är rosa i själva verket boven i dramat? Är rosa en framtidsfärg eller bör den förpassas till sophögen?


2 reaktioner till “Bloggstafetten: Nätraggare – en stilstudie”

Kommentarer inaktiverade.