Hänglåsparadoxen upphävd

Den så kallade hänglåsparadoxen upphävdes idag. Under en längre tid hade då två hänglås, whale och eagle, använts på vinds- respektive källarförråden. Dock hade en förväxling skett så att whale användes på vinden och eagle i källaren.

Eftersom valen under normala omständigheter befinner sig långt under örnen representerade detta förhållande en logisk tankevurpa.

Efter åtgärder från syrrans granne har låsen under dagen bytt plats och valen befinner sig nu där den bör, dvs i källaren, medan örnen som sig bör har en mer högtflygande position.