Viktig information om steksnöre

Jag vill göra er uppmärksamma på att lagret av steksnöre på Framnäs livs i Göteborg nu är utraderat. Efter att ha legat i lager under drygt 20 års tid är det sista paketet nu sålt och någon återanskaffning är i nuläget inte planerad.

Lagret av stekpåsar är däremot välfyllt. Det enda som stör är ett tunt lager damm på förpackningarna. Detta har dock inte, såvitt jag kan bedöma, påverkat innehållet negativt.