Vad fan är centrum syd?

Alltså, vad fan menas med alla dessa vägskyltar som pekar mot centrum syd? Vadå centrum syd?

Centrum är ett ställe i mitten. en punkt. Det är ju själva definitionen. Fast det stämmer ju inte i städer, för där är ju centrum ett helt område.

Och det kan väl vara OK att vi tar ett litet område och kallar centrum. Förslagsvis området i mitten då.

Men det räcker tydligen inte. Vi måste ha mer centrum. Så mycket centrum måste vi ha att det till slut blir för stort och måste delas in i olika områden. Så vi får sydcentrum, nordcentrum och antagligen öst- och västcentrum. Ja, sen kan vi fortsätta ytterligare och lägga till nordvästcentrum och syd-sydostcentrum, om centrum är riktigt stort. I mitten har vi väl centrala centrum antar jag.

Varför inte löpa linan ut? Vi skulle kunna kalla hela stan för centrum. På så sätt kan alla få en attraktiv lägenhet och trafikproblem runt knuten.

Det gör vi! Vi byter namn på Göteborg till Centrum.

Mölndal kan få bli Centrum syd.