Dagens läskbudget: 74 kronor

Fanta

Av rent estetiska skäl skulle jag gärna se läskbudgeten sluta på 100 kronor jämnt, men jag tror inte det är så lämpligt att dricka mer läsk idag.