Livsfarliga lyft med BRA Bygg

BRA bygg lyfter tunga järnbalkar över trottoaren - Utan avspärrningar

Södra vägen i Göteborg, 09:45 idag: Byggbolaget BRA Bygg lyfter upp något från en lastbil till fjärde våningen. Mer än 10 meter upp i luften hänger detta något och dinglar över trottoaren.

Vad är det de lyfter?

BRA bygg lyfter tunga järnbalkar 10 meter upp i luften, utan att spärra av trottoaren

Tunga stålbalkar ser det ut att vara, som de lyfter i rundsling

BRA bygg lyfter tunga stålbalkar 10 meter upp i luften, men struntar i att spärra av platsenNej, de har inte spärrat av. De har spärrat av runt sin bygghiss, men det går fint att passera gående, direkt under den dödliga lasten. Att cykla är däremot inte rekommenderat av säkerhetsskäl.

Bra bygg - inte så bra när det gäller säkerheten

BRA bygg? Nej, jag skulle nog säga att det här var ganska dåligt gjort. Billström, Reimer och Andersson får nog ta och ställa sig i skamvrån en bra stund och fundera igenom sin verksamhet.