Dagens ord: tofsmuff

Tofsmuffen är ett djur, som lever i kvinnors skrev. Tofsmuffen är nära släkt med muffen, även känd som framstjärten.

Tofsmuffen utmärker sig genom sin hårbeklädnad, som inte är jämt utspridd, som hos muffen, utan istället koncentrerad till en tofs, vanligtvis placerad upptill.

Ett annat namn för tofsmuff är kisstofs.