Humor

Polisen varnar för fritt liggande sten

Polisen i Västra Götalands län varnar allmänheten för en löst liggande sten, som under förmiddagen sågs liggande på ett brunnslock i Gamla Masthugget i Göteborg.

Stenen ser enligt polisinspektör Göte Nödberg helt normal och väldigt fridfull ut men har enligt uppgifter till redaktionen givit upphov till en hel del obehagligheter under dagen.

– Jag kom gående förbi och plötsligt hoppade den upp och slog mig på smalbenet; nästan fällde mig, säger Johanna Esberg som fick skickas på omplåstring efter incidenten.

Totalt har över tio personer hört av sig till polisen angående stenen och krävt åtgärder, krav som hittills klingat ohörda.

– Det är en liten sten som ligger där. Det är helt lagligt och vi har inga möjligheter att ingripa om vi inte får fram vittnen eller kan ta den på bar gärning, säger Göte Nödberg.

Humor

Naturen i uppror – Sten bötfälld för felparkering

Sten med p-bot

En sten som länge upptagit plats på Älghagsgatan i Göteborg bötfälldes idag för felparkering

– Det stämmer att vi har utfärdat en parkeringsbot för en sten. Den har legat där väldigt länge och brutit mot sjudagarsregeln. Dessutom saknar den boendekort. Trots flera påpekanden har den inte rört sig ur fläcken, säger Lisa Bångstyrigh vid Trafikkontoret.

Naturen var under eftermiddagen i uppror över hela Masthugget.

– Vi kommer givetvis att bestrida boten med alla medel. Det börjar med en sten. Sen bötfäller de väl ett träd. Därefter en gräsmatta och till slut blir hela naturen förbjuden, säger en företrädare upprört.

Enligt kriminalinspektör Börje Sävgård vid Polisen i Göteborg är det dock inte bara felparkering stenen gjort sig skyldig till.

– Stenen står inte på gatan, vilket är brukligt, utan befinner sig cirka en meter in på en gräsmatta. Det gör att den förutom felparkering har gjort sig skyldig till brott mot terrängkörningslagen. På något sätt måste den ju ha tagit sig dit, säger han.

Fallet är nu lämnat till åklagare för vidare utredning. Huruvida det blir något åtal eller ej vet vi tidigast om två veckor.

Naturen är i vilket fall som helst inte längre sig lik efter dagens händelser. Hur den kommer att påverkas på sikt är det ingen som vågar uttala sig om i dagsläget. Stenen själv tiger som muren och har inte kommenterat det inträffade.