När kommer det papperslösa samhället egentligen?

Jag minns 1970-talet när datorerna började breda ut sig hos banker, försäkringsbolag och myndigheter. Plötsligt var tidigare enkla uppgifter omöjliga att utföra eftersom det ”låg på data.” Administrationen gick därmed inte längre att bemästra eller ens påverka.

Men det var itne bara elände. Istället var framtiden ljus, för snart, mycket snart skulle allt ligga på data och vi skulle slippa allt vad papper hette. Det skulle bli så bra och rationellt och billigt utan det besvärliga papperet.

Sen kom 80-talet och mängden papper växte. Det blev märkligt tyst om det papperslösa kontoret. Det försvann någonstans. Som en logisk följd kom 90-talet och papperhögarna fortsatte växa.

På jobbet blev det papperslösa kontoret ett skämt vi kunde roa varandra med medan vi såg pappersmängden växa ytterligare. Jag arbetade med utveckling av system som åtminstone var tänkta att kunna ersätta papper. Ironi var en ständig följeslagare.

Nu äntligen har vi passerat millennieskiftet och lever alltså i framtiden. Nu har vi fantastiska system för att ersätta papper. Vi skriver fortfarande ut saker på papper och skickar till varandra men så fort vi tar emot ett papper lägger vi det genast i en scanner och läser in en bild till ett elektroniskt arkiv. Därefter lägger vi själva papperet i ett stort arkiv i ett bergrum någonstans. Ve och fasa om någon skulle komma på att slänga det papper vi just lagrat i vårt dyra elektroniska arkiv! Det heliga papperet måste skyddas med alla medel.

Fördelen med det elektroniska arkivet är att nu slipper vi skicka runt papperet mellan oss. Istället kan vem som helst leta upp det med datorn och skriva ut en alldeles egen kopia.

Precis som om naturen behövde hjälp av dokumentarkiv, när det finns byråkrater. Särskilt amerikaner. I Europa är vi totala amatörer på byråkrati. Bara en amerikan kan komma på att vi skall skriva ut en kopia av vad vi ser på bildskärmen, signera den och sedan sätta den i en pärm. Antagligen skall vi lägga det signerade papperet i scannern och lagra i det elektroniska arkivet också.

Det går rätt bra för papper. Alla dess belackare har haft fel och trots allt prat om det papperslösa samhället är papper nu starkare än någonsin.

Om femtio år kommer världens papper att förena sig och dränka människorna i en stor syndaflod. Då har papper vunnit.

Från den dagen skall papper ensamt härska över jorden.