Humor

Stor ansamling av blondiner. Risk för kritisk massa.

Flera forskare går nu ut och varnar för att ansamlingen av blondiner i Älvdalen håller på att bli farligt hög.

– Det fungerar ungefär som med anrikat uran. Om ansamlingen blir tillräckligt stor på en liten yta kan det utlösa en okontrollerbar kedjereaktion, säger Arne Nilsson på Statens Strålskyddsinstitut, SSI.

Det var efter beskedet tidigare idag, att ännu en blond Lina är på väg att anlända till Älvdalen som larmet gick på SSI:s lokalkontor i Mora. Beredskapsnivån höjdes i samband med detta från grön (låg) till gul (förhöjd.) En särskild arbetsgrupp som har bildats övervakar nu området dygnet runt och är beredda att ingripa om läget blir kritiskt.

– Man skall inte överdriva riskerna med sånt här. Vår beredskapshöjning är en ren försiktighetsåtgärd, säger Arne Nilsson.

Exakt var gränsen för kritisk blondinmassa går har aldrig kunnat utredas. Försök som genomfördes vid University of California i Berkeley i slutet av 1960-talet höll på att sluta i katastrof. Sedan dess har man legat lågt med forskningen inom området.

Arne Nilsson säger dock att SSI:s gränsvärden ligger mycket lågt och ser ingen anledning för allmänheten att vara orolig.

– Vi har folk på plats som övervakar situationen dygnet runt och är beredda att ingripa om något skulle hända, säger han.