Stor ansamling av blondiner. Risk för kritisk massa.

Flera forskare går nu ut och varnar för att ansamlingen av blondiner i Älvdalen håller på att bli farligt hög.

– Det fungerar ungefär som med anrikat uran. Om ansamlingen blir tillräckligt stor på en liten yta kan det utlösa en okontrollerbar kedjereaktion, säger Arne Nilsson på Statens Strålskyddsinstitut, SSI.

Det var efter beskedet tidigare idag, att ännu en blond Lina är på väg att anlända till Älvdalen som larmet gick på SSI:s lokalkontor i Mora. Beredskapsnivån höjdes i samband med detta från grön (låg) till gul (förhöjd.) En särskild arbetsgrupp som har bildats övervakar nu området dygnet runt och är beredda att ingripa om läget blir kritiskt.

– Man skall inte överdriva riskerna med sånt här. Vår beredskapshöjning är en ren försiktighetsåtgärd, säger Arne Nilsson.

Exakt var gränsen för kritisk blondinmassa går har aldrig kunnat utredas. Försök som genomfördes vid University of California i Berkeley i slutet av 1960-talet höll på att sluta i katastrof. Sedan dess har man legat lågt med forskningen inom området.

Arne Nilsson säger dock att SSI:s gränsvärden ligger mycket lågt och ser ingen anledning för allmänheten att vara orolig.

– Vi har folk på plats som övervakar situationen dygnet runt och är beredda att ingripa om något skulle hända, säger han.

Syrrans granne spanar in: Älvdalen

ÄlvdalenÄlvdalen ligger i Dalarna i mellansverige. I älvdalen finns Domus, epatraktorer, blondiner och gamla flakmopeder. I Älvdalen finns också älv, dal, skog och åkrar. På vintern är älvdalen vit.

Älvdalen består av två ingredienser: älv och dal. Älv är ett slags vattendrag som rinner genom älvdalen och dal kallas det som älven rinner igenom.

På forntiden, innan Älvdalen hade skapats, fanns både älven och dalen, fast var för sig. Det var först när människan invaderade platsen som kombinationen blev uppenbar.

Älvdalen är öppen måndag till fredag mellan 07:30 och 16:00. Under lunchen, 12:00 – 12:30, är Älvdalen stängd. Övriga tider går det bra att nå Älvdalen per telefax eller epost.