Arla: Stenkol och anrikat uran är utmärkt föda!

Jag tar av locket på ett oöppnat paket Bregott. Där, på folien står det: ”Naturen är god!”

Jag undrar alltså. Allt jag kan se i världen kommer från naturen. Bilar, Älvsborgsbron och kaklet på köksväggen. Alla kommer de från naturen på ett eller annat sätt, även om vi fått bearbeta den lite för att få den i rätt form.

Men jag tvivlar. Bara för att något kommer från naturen behöver det faktiskt inte vara gott. Vem är väl sugen på lite högst naturlig stenkol? Eller varför inte sätta i sig några hekto anrikat uran. Det är högst naturligt. Men knappast gott.