Linköping byter namn

Enigheten var till slut fullständig när kommunfullmäktige i eftermiddags röstade om Linköpings namnbyte. Från och med 1 november byter staden namn – till City of Gör’t!

– Jag är mer än lovligt nöjd, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m).

Den totala enigheten kom som en total överraskning efter en mycket stormig debatt.

Förslaget lades fram i september av miljöpartiet. Efter att uttrycket Gör’t! gjort sitt segertåg över världen tyckte partiet att det var dags att slutligen sätta den snart världsberömda staden på alla världens kartor.

– Vi diskuterade ett tag att byta namn till City of the Roundabout Dog, men fastnade sedan för Gör’t! som vi tycker är det som gör Linköping helt unikt.

Gör’t! – För seniorer

Uttrycket ”Gör’t!” som just nu gör sitt segertåg över världen har stött på patrull från oväntat håll. En oroväckande stor del av världens äldre befolkning har fått problem att över huvud taget uppfatta vad som sägs. Därför lanseras nu ett alternativt uttryck. ”Gök!” skall bli det nya ”Gör’t!” men bara för seniorer.

Svenska språknämnden beslutade vid sitt sammanträde idag att omedelbart införa den alternativa stavningen i den officiella version av svenska språket som bland annat alla myndigheter använder sig av.

Beslutet innebär att i all kommunikation riktad till människor över 65 års ålder, skall uttrycket ”Gör’t!” skrivas med sin alternativa stavning: ”Gök!”. För all annan kommunikation gäller precis samma regler som tidigare.

Huruvida klädtillverkaren Nike tänker följa språknämndens rekommendationer och byta slogan på sin seniorkollektion är inte klarlagt i nuläget.

– Gök! säger vi på redaktionen till Nike.