Hörselskada botad med sax

sg-080219-ear.jpgDet är med stigande oro redaktionen observerat redaktörens allt sämre hörsel. Förändringen har kommit smygande under några veckors tid och först ville ingen kännas vid den, men till slut blev det nästan pinsamt uppenbart att allt inte stod rätt till.

Idag kom dock plötsligt alla spekulationer om stigande ålder och annalkande demens på skam, då det uppdagades att den försämrade hörseln inte alls berodde på någon skada på redaktörens hörselorgan utan istället orsakades av helt vanligt huvudhår som vuxit ned och täckt dess öppning.

Efter en rejäl ansning är nu örat åter fritt och redaktörens hörsel återställd till det normala.

Gör’t! – För seniorer

Uttrycket ”Gör’t!” som just nu gör sitt segertåg över världen har stött på patrull från oväntat håll. En oroväckande stor del av världens äldre befolkning har fått problem att över huvud taget uppfatta vad som sägs. Därför lanseras nu ett alternativt uttryck. ”Gök!” skall bli det nya ”Gör’t!” men bara för seniorer.

Svenska språknämnden beslutade vid sitt sammanträde idag att omedelbart införa den alternativa stavningen i den officiella version av svenska språket som bland annat alla myndigheter använder sig av.

Beslutet innebär att i all kommunikation riktad till människor över 65 års ålder, skall uttrycket ”Gör’t!” skrivas med sin alternativa stavning: ”Gök!”. För all annan kommunikation gäller precis samma regler som tidigare.

Huruvida klädtillverkaren Nike tänker följa språknämndens rekommendationer och byta slogan på sin seniorkollektion är inte klarlagt i nuläget.

– Gök! säger vi på redaktionen till Nike.