Problemet med Spotify…

…är att plötsligt går inte tjänsten att nå på grund av nätverksproblem, och sen har du ingen musik alls att lyssna på, oavsett hur mycket du betalt för att slippa reklam.

Den stora sårbarheten är naturligtvis det största hindret för denna typ av affärsmodell. Att leverera musik som distribueras och lagras lokalt kräver visserligen också bandbredd, men är inte alls lika beroende av ett konstant tillgängligt nätverk.