Svar till fakturaskojarna one.com

Under ett par dagars tid har jag skriftväxlat med webbhotellet one.com, angående en felfakturerad årsavgift för en domän. Eftersom de vägrar kommunicera via epost, utan istället publicerar sina svar på en webbsida tänkte jag svara med samma mynt.

Hej!

Vi har nu lyckats fastslå följande:

  1. Ni är, enligt egen uppgift, inte ombud – registrar som ni väljer att kalla det – för domänen alltomkorv.se. Ni har tidigare varit detta men ni har skriftligen meddelat att ni avsäger er detta förutsatt att jag inte inom viss tid bekräftar nya avtalsvilkor, vilket jag, enligt er egen uppgift, inte gjort.
  2. Ni har fakturerat mig för årsavgift för domänen alltomkorv.se.

Ni har alltså först sagt upp vårt affärsförhållande gällande domänen och därefter fortsatt att fakturera för årsavgiften.

Jag vet förstås inte vad dansk lag säger om ett sådant förfarande, men här i Sverige kallas det bedrägeri och bestraffas med böter eller fängelse.

Jag förutsätter att ni utan dröjsmål återbetalar den av er felaktigt fakturerade årsavgiften, SEK 95, förslagsvis genom att beloppet återförs till det betalkort som används för att betala er faktura.

Luftfakturor från Trygg Hansa

Det finns flera sätt att avsluta en affärsrelation. Ett är att helt enkelt konstatera att ”det blev inte mer just nu” och försöka att göra bättre nästa gång.

Ett annat är att göra som Trygg Hansa och skicka en faktura på en försäkring som kunden inte längre vill ha och som kunden därför slutat betala för, men som man själv valt att förlänga som en ”extra service”

Det lämnas som en övning åt läsaren att lista ut vad som kommer att hända när olycksfallsförsäkringen hos samma försäkringsbolag ska förlängas.